Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej bytu 2+1 Jeseník

ulice U Kasáren

Popis nemovitosti

Hledáte hezký byt v centru Lázeňského města Jeseník?

Hledáte byt ihned k nastěhování?

Hledáte dobrou a bezpečnou investici?

Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme Vám ke koupi bytovou jednotku 2+1 v osobním vlastnictví o velikosti 57 m². Byt se nachází na ulici U Kasáren v 2 NP Lázeňského města Jeseník.

Náklady na provoz bytu jsou 4.050,- Kč, měsíčně. Topení dálkové s rozvodem do radiátorů včetně ohřevu teplé vody. Odpady svedeny do obecní kanalizace. K bytu náleží 2 sklepní kóje.

Hledáte li byt v Lázeňském městě Jeseník který můžete hned vlastnit? Který si můžete dotvořit podle svých představ dal již nehledejte, právě jste jej našli.

Nabízená cena za tuto nemovitost, včetně právního servisu, je 1.700.000,- Kč.

Třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky.

PRODÁN.

Videoprohlídka

Jeseník - wikipedia.org

Město Jeseník administrativně sousedí na severu s obcemi Mikulovice a Česká Ves, na západě s obcí Lipová-lázně, na jihu s obcí Bělá pod Pradědem a na východě s městem Zlaté Hory. Od krajského města Olomouc je vzdáleno 69,5 km vzdušnou čarou, ovšem po silnici je to přes 100 km.

Geomorfologicky patří Jeseník k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), na rozhraní geomorfologického celku Rychlebské hory (podcelek Sokolský hřbet), geomorfologického celku Hrubý Jeseník (podcelek Medvědská hornatina) a geomorfologického celku Zlatohorská vrchovina (podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská hornatina). Nejvyšší hory jsou v jihovýchodním cípu katastru – Velké Bradlo (1051 m n. m.) a Srnčí vrch (1026 m n. m.).[6]

Území Jeseníku patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Jeseníkem protéká severním směrem Bělá, do které ve městě ústí ze západní strany potok Staříč. V Bukovicích přijímá Bělá z východu Vrchovištní potok, který odvodňuje rejvízská rašeliniště. V okolí Lázní Jeseník se nachází řada pramenů jesenické soustavy, zejména Rumunský, Bezručův, Žofiin, Slovanský, Rudolfův, Pražský, Polský, Mariin. Další se nacházejí na východ od města: např. prameny Anglický, Řecký, Turistický, Eduardův, Svornosti a Diana.

Území města pokrývá z téměř 20 % zemědělská půda (5 % orná půda, 12,5 % louky a pastviny), z téměř 62 % les a ze 17,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Zdroj - Wikipedia.org

 

kudyznudy.cz

Město sevřené mezi horami se jmenuje Jeseník teprve od roku 1947. Předtím byl znám jako Vriwald, Frei vom Walde či Freiwaldau, česky Frývaldov. V jeho historii cinká zlato a stříbro, zaznívá křik čarodějnic týraných při inkvizičních procesech, ale je také známý léčivou sílou pramenů a vzduchu.
Nejstarší památkou města je gotická Vodní tvrz, v níž sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Ve sklepení si v doprovodu audioprůvodce prohlédněte pozoruhodnou expozici, věnovanou smutně proslulým čarodějnickým procesům na Jesenicku v 17. století. Kruté hony na čarodějnice provázely život Jesenicka po dlouhá desetiletí a jen v Jeseníku si vyžádaly více než sto obětí. V muzeu jsou vystaveny dobové listiny a repliky mučicích nástrojů, film představí první čarodějnický případ na Jesenicku.

Zdroj - https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/oblasti/jeseniky/jesenik

 

Jeseník

Vítáme Vás na stránkách města Jeseník. Město Jeseník, které leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu.

Jeseník proslul svými lázněmi, pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze.

Zdroj - Jeseník.cz

 

Priessnitzovy léčebné lázně

Živá pramenitá voda.

Síla zdejších horských pramenů spočívá v jejích molekulární struktuře, která z ní vytváří doslova „živou vodu". 

Molekuly vody se obecne shlukují do tzv. klastru a tyto klastry jí dávají, zjednodušeně řečeno, jakousi schopnost „paměti". 

Příznivé vlivy okolí vodu oživují (její molekuly tvoří složitejší klastry, nepříznivé ji „umrtvují" (klastry se rozpadají). Podle výzkumu Iichtenštejnské laboratoře Hado Life Europe prameny v okolí lázní vykazují vysokou „živost". Tím „nejživějším" je poměrně málo známý a odlehlý Finský pramen.

Naopak Priessnitzův, Bezručův, Večerní a Jitřní pramen jsou charakteristické svou slabou, zdraví prospěšnou, radioaktivitou.

Zdroj - https://www.priessnitz.cz/cz/

 

Kultura v Jeseníku - Městská kulturní zařízení Jeseník

Podívejte se na kulturní nabídku města Jeseník - divadla, koncerty, festivaly, výstavy, přednášky, trhy, sportovní a taneční akce - online rezervace a ...

Zdroj - https://www.mkzjes.cz/

 

SOkA Jeseník: O archivu - Zemský archiv v Opavě

Státní okresní archiv Jeseník si vydobyl jako paměťová instituce nazastupitelné místo v kulturně historickém povědomí obyvatel okresu a města Jeseník.

Archiv sídlí v areálu na Tovární ulici. Objekt je tvořen jednopatrovou centrální budovou, v níž se nacházejí kanceláře, badatelna, centrální depot, pořádací místnost s příjmem a dvěma navazujícími přízemními křídly. V prvním jsou tři depozitáře, v druhém, které uzavírá prostor dvora, jsou dvě garáže a další velký depot.

V prvním patře centrální budovy má archiv k dispozici výstavní a konferenční místnost. Státní okresní archiv v Jeseníku nabízí badatelům 1384,9 bm materiálu regionálního charakteru, např. fondy okresních úřadů, okresního národního výboru, fondy obcí a na ně navazující fondy místních národních výborů. Jedním ze stěžejních fondů je Rodinný archiv Priessnitz – Ripper poskytující velké množství informací k osobnosti „vodního doktora“ Vincenze Priessnitze, k lázním na Gräfenberku a k historii vodoléčby vůbec.

Pro badatele regionální historie jsou cenným zdrojem i osobní fondy archivářů a vlastivědných badatelů. O tíživém období Jesenicka v letech 1938-1948 vypovídají fondy nacistických politických stran a organizací, fondy okresní výbor KSČ Jeseník a akční výbor Národní fronty.

Na okraji zájmu nezůstávají ani fondy škol, cechů, spolků a peněžních ústavů. Badatelům byly zpřístupněny i fondy děkanských a farních úřadů uložené v archivu na základě depozitní smlouvy s římskokatolickou církví. Badatelům můžeme předložit i zajímavé materiály z několika našich sbírek. (viz BADATELNA)
Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka vydává archiv vlastivědný sborník Jesenicko (od r. 2000) a pořádá semináře při svatováclavských setkáních. Významnou měrou se podílí na publikační a výstavní činnosti regionu. (viz PUBLIKACE)

Zdroj - https://www.archives.cz/web/soka/jesenik/o_archivu/

 

Sportoviště Jeseník

Zařízení sloužící pro rekondici a regeneraci občanů města Jeseníku a jeho širšího okolí.

Většina zařízení se nacházím nedaleko centra na ulici Dukelská, kde v uceleném prostoru pravého břehu řeky Staříč naleznete městské koupaliště s wellness, fotbalový areál se třemi hřišti, novou sportovní halu a za ní multifunkční hřiště s ledovou plochou (v zimním období).

Projděte si nabídku jednotlivých sportovišť a vyberte si z nich pro Vás to nejlepší.

Zdroj - https://sportovistejesenik.cz/

 

Sudetikus.cz

Chceme na Jesenicku opravdu žít, nejen bydlet.

Jsme spolek Sudetikus (= kus Sudetského pohoří). Realizujeme veřejně prospěšné neziskové projekty v oblasti lokálních potravin, podpory místní ekonomiky, oživování zajímavých prostor, rozvoje kulturního a společenského dění ve městě, aktivizace lidí a jejich zapojování a propojování.

Věříme, že Jeseník má obrovský potenciál jak co do své geografické polohy, tak co do svých obyvatel. Upozorňováním na zajímavé opomíjené lokality a podporou a zapojením obyvatel do dění chceme tento potenciál pomoci rozvíjet.

Jsme aktivní v různých směrech. Pořádáme farmářské trhy a trhové slavnosti, sousedský gastrofestival Restaurant Day Jeseník, diskuzní a networkingová setkání aktivních lidí nad lokálními rozvojovými tématy Ranní klub, oživujeme zanedbané letní divadlo ve Smetanových sadech sérií akcí Park žije!, vysadili jsme třešňovou a višňovou alej nad Muzikantskou stezkou směrem k bývalým statkům Víry, Lásky a Naděje, pořádáme vzdělávací kurzy a dílny.

Zdroj - https://www.sudetikus.cz/cz/

 

Místopisy

Město Jeseník nabízí několik historických památek a turistických zajímavostí, za návštěvu stojí také Lázně Jeseník s krásnými léčebnými pavilony, lázeňskou kolonádou, dále městské muzeum nebo vodní tvrz v centru města.

Při východním okraji historického jádra města Jeseník nedaleko kostela se nachází nejvýznamnější historicko-architektonická památka města - jesenická vodní tvrz - někdy nazývaná také jako vodní zámek či hrad. Nádherná trojkřídlá dvoupatrová budova s menší branskou budovou do níž ústí kamenný most přes příkop dodnes dýchá historií a středověkem. Historie tvrze spadá do konce 13. století, kdy zde existovala jednoduchá věžovitá stavba obklopená příkopem. Její historie byla takřka po celou dobu spjata s vlastnictvím objektu vratislavskými biskupy. Na přelomu 15. a 16. století byla tvrz přestavěna do současné dispozice a v první polovině 18. století nabyla podobu spíše zámku. V současnosti je v tvrzi umístěno Vlastivědné muzeum Jesenicka a menší lapidárium. Majitelem je společnost Lesy České republiky a.s.

Ve středu jesenického náměstí stojí jednopatrová budova na obdélném půdorysu, s přízemní síni. Stavba městské radnice vrcholí polygální lucernou vystupující z hřebenu střechy. Jádro stavby pochází z roku 1610. Renesanční objekt vyhořel v roce 1625, nynější stavba pochází z roku 1710. Shodný letopočet je součástí erbu města Jeseník, který je umístěn nad stupem v jižním průčelí stavby. Po roce 1841 byly upraveny fasády, v 19. a 20. století interiéry.

Jednou z nemnoha výrazných stavebních památek města Jeseníku je i dům čp. 176 v Tovární ulici – Katovna. Vzhledem k absenci staveb starších měšťanských domů, vymizelých z Jeseníku v 60. a 70. letech tohoto století, stojí tento dům v popředí zájmu jak obyvatel, tak návštěvníků města. Bohužel, či bohudík v tomto domě žádní katové nebydleli. Nad vstupem v severním průčelí objektu je zachován letopočet 1782, kdy byl dům zřejmě postaven. Nejstarším doloženým obyvatelem je Josef Kreuzer, úřední písař knížecího biskupského statku Frývaldov, narozený patrně počátkem 80. let 18. století.

Zdroj - Místopisy.cz

 

Minipivovar Jeseník Lichtwitz

Minipivovar Jeseník Lichtwitz.

Zveme Vás do příjemného nekuřáckého prostředí v naší pivnici spojené s Minipivovarem Jeseník, založeným 2011. Láska k pivu, vysoké nasazení a myšlenka obnovy prostorů, kde se kdysi nacházel pivovar, dali za vznik rodinného Minipivovaru Jeseník, kde na Vás čeká příjemná obsluha, poctivé Jesenické pivo a prostředí dýchající nejen pivem.

V roce 2007 se začala část bývalého pivovaru přestavovat za účelem otevření restauračního minipivovaru s pivnicí. Minipivovar i pivnice byly otevřeny v září roku 2011 na sv. Václava.

Rodinný minipivovar, pod vedením sládka Stanislava Orla, vyrábí klasicky vařená piva spodně kvašená (=českého typu), která jsou nefiltrovaná (=kvasnicová) a nepasterovaná. V sortimentu jsou postupně nabízena piva od 10 do 16 % extraktu původní mladiny (světlá, polotmavá, tmavá, černá).

Zdroj - http://www.minipivovarjesenik.cz/

 

České hory

Město Jeseník leží na soutoku říčky Staříč a říčky Bělá v severním výběžku Slezska. Krajinu města dotváří horský masiv Hrubého Jeseníku s vrcholem Praděd, Rychlebské pohoří a Zlatohorská vrchovina.

Jeseník proslul svými lázněmi, pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Město má téměř 800 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii. Nejstarší památkou města je gotická Vodní tvrz, v níž sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. K dalším zajímavým stavbám patří ve středu náměstí situována volně stojící jednopatrová budova radnice.

V malebné přírodě na svazích Studničního vrchu asi dva kilometry od města Jeseník leží světoznámé Priessnitzovy Lázně, které tvoří lázeňské domy, lázeňský park a promenáda s léčivými prameny. Na území lázeňského města se nachází jedinečné seskupení pramenů a pomníčků. Ze země zde vyvěrá 60 registrovaných a pojmenovaných pramenů se studenou pramenitou vodou. Pomníčky u jednotlivých pramenů začali vznikat z důvodů téměř posvátné úcty ke křišťálově čisté vodě, která dokázala léčit nejen lidi, ale také zvířata.

Město Jeseník, leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně, ticha, čistého vzduchu a díky tomu je vyhledávaným turistickým cílem. Město a okolí je protkáno značenými turistickými a cyklistickými stezkami. Je výchozí branou do Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Mezi oblíbená výletní místa v okolí Jeseníku patří Křížový vrch, rozhledna na Zlatém Chlumu či rašeliniště Rejvíz s téměř magickou atmosférou. Výborné podmínky jsou zde i pro zimní sporty. Přímo ve městě se nachází lyžařský areál Na Smrťáku. Dále je možné využít vlek na Křížovém vrchu nebo u Vojenské lázeňské léčeby. V Jeseníku máte možnosti využít i fitness centra, minigolf, bowling, tenisové kurty, squash centrum a další.

 
 

Turistika.cz

Masarykovo náměstí v Jeseníku prošlo v letech 2009-10 kompletní rekonstrukcí.

Původní velká kašna na jižní straně náměstí byla nahrazena menší kašnou s žulovými sloupy, na severní straně přibyla zcela nová velká kašna s časovanými vodotrysky, které střídavě během provozu mění svůj výstřik. Kašna jo ozdobena malými bronzovými zvířátky. Autorem kašny je ak. Sochař Jiří Plieštík. Vodní dílo je pojmenováno po Vincentu Priessnitzovi, jako zakladateli zdejších lázní a vodoléčby na Jesenicku.

Někomu možná budou chybět vzrostlé Smrky, které rostly u radnice, kolem náměstí je však vysázená nová alej s vzrostlejšími stromy, rovněž přibyly nové lavičky, dlažba je z žulových desek, které připomínají zdejší kamenickou tradici. Rekonstrukcí určitě „perla Jeseníků“ získala důstojný prostor v centru města s proslulými lázněmi na Gräfenberku.

Zdroj - https://www.turistika.cz/mista/jesenik-masarykovo-namesti/detail

 

Realitní Poradna

V realitách jsem od roku 2012. I mé předchozí pracovní aktivity byly spojené s úctou a profesionálním přístupem ke klientům.

Jako realitní makléř s využitím umělé inteligence je pro mě prioritou také bezpečnost a spolehlivost prodeje nemovitostí. S pomocí moderních technologií a pečlivého ověřování potenciálních kupujících, se zaručuji, že každý prodej probíhá bezpečně a s minimálním rizikem.

Díky umělé inteligenci a online nástrojům dokážu provádět důkladné kontroly kupujících, včetně ověřování jejich identity a finanční situace. Tím zajišťuji, že se naše transakce odehrávají s důvěryhodnými a seriózními zájemci. 

Práce realitního makléře mě skutečně baví a snažím se ji odvádět na špičkové úrovni.

Svým klientům vytvářím internetové stránky jejich nemovitostí s vlastní adresou.

Nemovitosti lítám dronem. Drony nabízejí možnost ukázat vám svět z ptačí perspektivy a zachytit nádherné záběry z nevídaných úhlů.: Litame.eu

Využívám profesionálního fotografa, vytvářím video prohlídky nemovitostí, 3D půdorysy, pracuji na sociálních sítích... vše s jasným cílem. Prodat nemovitost za co nejvyšší cenu k plné spokojenosti.

Pro své klienty jsem přínosem. Nemovitosti dokáži prodávat aukčním způsobem.

Aukční server.:

Prodejzavíc.eu

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentoval, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý.

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř.

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů.

Baví mě reality, je to o výzvách. :)

Pokud budete mít zájem využít mé služby při prodeji vaši nemovitosti.

Stačí vyplnit kontaktní formulář, nebo mi zavolejte, moje telefonní číslo je 603 433 890

Pokud Vás má práce zaujala, zvu Vás na kávu.


Realitní Poradna

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF